Recyklační příspěvek

Vážený zákazníku,

upozorňujeme Vás že naše firma plní povinnosti vyplývající z novely Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. prostřednictvím těchto kolektivních systémů: Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. Díky této platné legislativě musíme jako výrobci, resp. první dovozci k cenám elektros­potřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. Příspěvek budeme uvádět samostatně na každém daňovém dokladu.

Podrobné informace a materiály ke stažení můžete najít na stránkách provozovatelů systému zpětného odběru, www.asekol.cz a www.elektrowin.cz.

Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elek­trozařízení, upozorňujeme že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elek­trozařízení pou­ze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru.

COPYRIGHT 2021 REKLAMA CENTRUM
Powered by WR Shop